WQF middle quadrathlon 2018 pravidla - Czech outdoor tour, český seriál outdoorových štafetových závodů

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

WQF World Championship long quadrathlon 2017 pravidla:

Závod začíná plaváním 

Plavecká část se uskuteční v přírodní vodě přehrady Křetínka, kde na její hladině bude vytyčena trať bójkami. Plavou se 2 okruhy - okruh 2 km. Start bude hromadný. Plave se proti směru hodinových ručiček. Po absolvování trati a výstupu z vody pokračuje dále jednotlivec na kole. Jde-li o tým, předá plavec ve vymezeném prostoru štafetu cyklistovi, ten pokračuje ve druhé disciplíně.

1. Minimální oblečení pro plavání tvoří pro muže neprůsvitné plavky, pro ženy neprůsvitné jednodílné nebo dvoudílné plavky.
2. Při plavání je zakázáno používat dodatečné nadlehčovací prostředky (vzduchové polštáře či jinou výplň neoprenu).
3. Při plavání je zakázáno používat rukavice, ploutve nebo šnorchl. Ruce a chodidla musí zůstat nezakryty.
4. Závodník může použít při plavání libovolný plavecký způsob, šlapat vodu nebo splývat.
5. Po startu je dovoleno jít, běžet po dně, stejně tak u cíle je dovoleno stát na dně, závodník však nesmí využít dna ani plovoucích či ukotvených předmětů k získání výhody. Toto je dovoleno pouze v případě, jde-li o bezpečnost závodníka.
6. Při teplotě nižší než 21°C (22 °C) lze použít neopren.  Použití neoprenu je povinné při teplotě nižší než 16 °C. Maximální tloušťka plaveckého neoprenu nesmí v žádné části přesahovat 5 mm. Neopren se nesmí skládat z více než tří samostatných částí, a to z kapuce či kukly, horní a spodní části. Jednotlivé samostatné části obleku se mohou překrývat (ve vzpřímené poloze) max. do 5 cm. Není dovoleno použít neopren pouze na nohy. Materiál na rukávech a nohavicích může být tenčí než materiál části pokrývající trup. Viz tabulka:
7. Závodník je povinen se pro plavání nechat označit (popsat) podle pokynů pořadatele. V případě odmítnutí bude ze závodu diskvalifikován.
8. Závodník je povinen použít plaveckou čepičku s číslem, je-li pořadatelem poskytnuta. V případě odmítnutí bude ze závodu diskvalifikován.
9. Pro Long distanc je závodník povinen použít neopren.Bez neoprenu nebude závodník připuštěn ke startu!!!!!
   
Při teplotě vody nižší než 13 °C se plavání vždy ruší.  Cyklistika 

Při cyklistické části nesmí mít závodník obnaženu horní polovinu těla. Při nedodržení je závodník napomenut, musí zastavit po dobu úpravy oblečení, pokud tak neučiní, následuje diskvalifikace. Jízda v závěsu je zakázána.
1. Cyklistická přilba musí být pevná (kompaktní) a homologovaná. Každý závodník musí mít přilbu po celou dobu závodu pevně připevněnu.
2. Startovní číslo musí být viditelné na řidítkách kola.
3. Nádoby na potravu a nápoje, které jsou závodníkem používány během závodu, musí být z nerozbitných materiálů.
4. Trať vede po silnici okolo přehrady. Pro orientaci - pojede se 6 okruhů v délce 90 km.
Při každém průjezdu obcí Lazinov do dalšího kola bude připraveno občerstvení.
Po odjetí cyklistické části pokračuje jednotlivec dále jízdou na kajaku. V týmovém závodě pokračuje další člen štafety - kajakář, který převezme štafetu od cyklisty pomyslně po jeho projetí cílem posledního okruhu.


Kajak


1. Pro kajakářskou část kvadriatlonu lze použít kajak K1, speciální mořské kajaky, případně po dohodě s pořadatelem jinou loď (bez přídavného pohonu).
2. Lodě musí být označeny číslem přiděleným pořadatelem na přídi.
3. Trať v délce 20 km se pojede na okruhu dlouhém 4 km, proti směru hodinových ručiček. Celkem se pojede 5 okruhů. V průběhu kajakářské části je závodník povinnén po každém okruhu vystoupit z lodě a proběhnout depem, kde se může občerstvit, poté závodník opět nasedne do lodě a pokračuje dále v závodě. 
Po odjetí vytáhne závodník loď na břeh do depa. Jednotlivec pokračuje sám dále během, ve štafetě pokračuje běžec.


Běh  


1. Závodník je povinen mít běžeckou obuv silniční a běžecký dres.
2. Závodník který nestihne vyběhnout na běžecký úsek nejpozději v 17:15, nemůže dál pokračovat v závodě.
3.Trať v délce 20 km povede po silnici s asfaltovým povrchem v okolí přehrady. Poběží se 2 okruhy.

4. Závodník musí mít startovní číslo viditelně umístěné.Proběhnutím cíle závod končí.

Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla WQF i tato pravidla, dbát pokynů pořadatelů a rozhodčích a zejména závodit v duchu Fair Play. 

Těšíme se na Vás.  

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky