cesky-spolek-outdoorovych-sportu - Czech outdoor tour, český seriál outdoorových štafetových závodů

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Český spolek outdoorových  sportů,


nyní působí v rozsahu NOZ a je zapsáno ve veřejném rejstříku pod zn. L 18063 vedeném u Krajského soudu v Brně Den zápisu: 1. ledna 2014, IČ 027 93 691.

Sídlem spolku je Brno, Údolní 222/5, PSČ 602 00.
Spolek a jeho členové se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy ČR a svými stanovami a dalšími předpisy.

Co je posláním spolku?

Spolek je založen za účelem rozvoje sportovních aktivit v přírodě, za účelem využití přírody jako největší tělocvičny.
Spolek je nezisková organizace jejímž cílem je zpřístupnit outdoorové sporty co nejširšímu počtu mladých lidí a nabídnout informace o outdoorových střediscích v Česku, o jejich vybavení a programu.
Spolek je asociací subjektů působících v oblasti outdoorových aktivit a sportů obecně .
Spolek je účelovým sdružením, které slouží k informovanosti veřejnosti o outdoorových aktivitách, slouží k vzájemné výměně poznatků, zkušeností a zdokonalování všesportovní přípravy jednotlivců i skupin a to nejen na vrcholové úrovni; organizuje sportovní outdoorové činnosti a soutěže, spolek vede své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu ve sdružení k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožňuje jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec. Zejména vede veřejnost a mládež ke sportování v přírodě a jejímu využití , jako největší tělocvičny.

Spolek hájí zájmy členů, za tím účelem spolupracuje s dalšími outdoorovými spolky a sdruženími, např. s Českým olympijským výborem, s Českým klubem olympioniků, s ČUS a dalšími sportovními svazy, s ministerstvy, orgány státní správy a samosprávy při vytváření podmínek pro členy sdružení; spolupracuje se svazy, institucemi i s jednotlivci.

ČSOS je nepolitický. Působení politických stran, politických hnutí, církevních nebo náboženských společností nebo prosazování jejich programů je v ČSOS nepřípustné.

Co máme na mysli pod názvem outdoor?

Outdoorem v současnosti lze chápat vše, co se děje "za dveřmi" našeho či vašeho bytu , domu nebo kanceláře či jiného pracoviště. V současnosti je outdoor brán jako pobyt ve volné přírodě, sportovní aktivity v přírodě nebo prostě pobyt pod širým nebem. Svůj volný čas tak můžeme trávit outdoorovými sporty, což může být běh, in line bruslení, potápění, horolezectví, cyklistika, vyžití v lanových centrech, skialpinismus, plavání, ale také jakákoliv turistika a další aktivity, jako malá kopaná, street basketball , atd., tedy vše, co se koná v létě i zimě venku.
Pohyb v přírodě není jen běh, pobyt v přírodě vyžaduje všestrannost.
Outdoor je také označení stylu oblečení nebo využívání volného času a někteří ho berou za svůj módní trend.
Do outdoorového vybavení pak může spadat skoro cokoliv, co má s těmito sporty něco společného. Může to být vybavení od helmy pro lyžaře, horolezce, přes teleskopické hole pro nordic wolking, běžecké lyžování, horská kola, in line brusle až po letní či zimní oblečení,či o neopreny, lodě, stany nebo turistické vybavení a mnoho dalšího. Outdoorové oblečení se přitom můžeme nosit i mimo sportovní aktivity.
Outdoorové oblečení vyžaduje hlavně vhodnost materiálu , ze kterého je toto oblečení vyrobeno a tím určující možnosti jeho využití. Účelem outdoorového oblečení je ochrana před nepříznivým počasím a to znamená, že by mělo být nepromokavé, odvětrávané, mělo by mít podlepené švy a mnoho dalších vymožeností pro ochranu před každým počasím. Samozřejmostí je, že outdoorové oblečení pro zimní sporty bude mít jiné vlastnosti než oblečení pro letní sporty.

Staňte se i Vy členem našeho spolku.

Členství ve " Spolku" je dobrovolné .Vyžadujeme jen kladný přístup ke sportu v přírodě, uhrazení ročního členského příspěvku na provoz spolku (provozní náklady teamu, příspěvek na společné oblečení, servis, administrativa, tréninky, účetnictví, zajištění sponzorů, rady, internet, propagace a další). Členství platí vždy na jeden rok od 1. ledna do 31. prosince, každý člen se svým vstupem zavazuje plnit všechny povinnosti a podmínky plynoucí ze stanov, každý člen se zavazuje podporovat náš outdoorový tým vystupující pod názvem CZECH OUTDOOR eXtréme TEAM oblékáním teamového oblečení ( trička/ čepice) s logy sponzorů všude, kde jen to půjde a není v rozporu s etikou.
V týmu platí přísný a při porušení neomluvitelný zákaz užívání nedovolených prostředků (doping), každý podporovatel týmu bude prezentován na webových stránkách malým medailonkem s fotografií a budou zde uveřejňovány jeho výsledky a fotografie ze závodů, každý člen spolku obdrží tričko/čepičku zdarma ( každoročně po uhrazení celoročního příspěvku), každý musí mít věčně dobrou náladu a úsměv na tváři.
Podmínky členství mohou být během roku upraveny a změněny.

Přihlášení 

    Přihlášení je jednoduché. Pošlete svojí krátkou charakteristiku (závodní i lidskou) a fotku s medailonkem na email admin@czechoutdoortour.cz podepište přihlášku a zašlete platbu ( viz tabulka níže) na účet 2500616599/2010, VS (jméno) a stanete se členem a podporovatelem našeho teamu. Těšíme se na vás.

Roční členský příspěvěk

uhrazeno do 31. března

uhrazeno po 31. březnu

Osoba mladší 15 let

200,- Kč

250,- Kč

Osoba mladší 18 let

400,-Kč

450,-Kč

Ostatní fyzické osoby (dospěláci)

1200,-Kč

1400,-Kč

Právnická osoba

2000,-Kč

2200,-Kč

Při vstupu k pololetí 30.6. 50% základního příspěvku.


Každý člen obdrží po uhrazení příspěvku každoročně : tričko/čepici ( dle výběru).

Závodníci zařazení do Czech Outdoor Extréme Teamu mají startovné na vybraných světových outdoorových podnicích zdarma + závodní oblečení.

Spolek startuje k 1.5.2015.O novinkách postupně na www.czechoutdoortour.cz

Reklama na webu :celoroční

10 000,- Kč

půlroční  

7 500,- Kč

čtvrtletní

5 000,- Kč

měsíční

2 500,- Kč

 
Vyskakovací reklamní banner na hlavní stránce.
Max. rozměry 600px šířka X 400px výška.
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky