4-THLONZubrCup-zavod - Czech outdoor tour, český seriál outdoorových štafetových závodů

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


 4-THLON ZubrCup

13. ročník


V letošním roce se uskuteční ZubrCup v překrásném prostředí Jeseníků pod přehradou Dlouhé stráně v obci Kouty nad Desnou. Celý závod se skládá z horského běhu, paraglidingu, MTB - horského kola a kajaku - sjezd divoké vody, jedná se o nejtěžší extrémní závod čtyřčlenných štafet a jednotlivců u nás.

Na diváky čeká nevšední zážitek v podání nejlepších českých a světových sportovců vyznávajících outdoorové sportování. Závod bude v této kombinaci v České republice 
tím nejtěžším a poslouží jako skvělá příprava na světově nejuznávanější závod tohoto 
typu – Red Bull Dolomitenmann, kterého se každoročně účastní široká česká sportovní špička.

Od roku 2018 se nejlepší čeští a zahraniční vyznavači extrémního outdooru budou scházet v Koutech, neboť si zde závodníci sáhnou až na samotné dno svých fyzických a psychických sil.

Nezapomeňte, jste srdečně zváni, těšíme se na Vás.


KDY: 

30.06.2018

KDE: 

Kouty nad Desnou, Olomoucký kraj, Česká republika

SLOŽENÍ:

Horský běh - nahoru, dolů - cca 13,390 km
Paragliding - 5,740 km
Mountain bike (MTB) - 25,240 km
Kajak 6,125 km - 15 branek, protiproudy
(přesné délky tratí s mapkami a popisem budou postupně na stránkách)

KATEGORIE:

Extremní kvadriatlon - štafetový závod mužů a žen
Extreme Quadrathlon - race of four relay races

START: 

ženy + jednotlivci 9:30
štafety            10:15

CÍL:

cca 15:00

Registrace:

Startujeme 10.1.2018!!
Registrace kompletních týmů probíhá výhradně přes internetové stránky závodu (ZDE). Nekompletní týmy se mají možnost zkompletovat na našem facebooku.

Omezení:

Jeden závodník smí startovat pouze v jedné disciplíně. Jednitlivec jde všechny disciplíny sám.
Startovat může pouze závodník starší 17-ti let
( písemný souhlas zákonného zástupce předloží při prezentaci).
Pokud se u kteréhokoli závodníka prokáže uvedení nepravdivých dat v registraci, bude ze závodu diskvalifikován bez možnosti vrácení startovného.

Prezentace:

Prezentace otevřena v místě závodu ve čtvrtek 28.6.2018 od 17:00 do 20:30 a v pátek 29.6.2018 od 10:00 do 18:30.
Tým, který neprojde prezentací do 18:30 dne 29.6.2018 nebude připuštěn ke startu!
Nová registrace na místě dne 29.6.2018 - 3 000,- Kč.
Registrují se pouze kompletní štafetové týmy.
Prohlášení závodníka obdrží každý startující při prezentaci.

Předzávodní meeting:

pátek 29.6.2018 v 19:00, Kouty


STARTOVNÉ:

Startovné pro kompletní tým činí:
- platba do 30.4.2018 1.850,- Kč/tým
- platba do 15.6.2018 2.200,- Kč/tým
- jednotlivci - 1 250,- Kč
Bezhotovostní platba na č.ú. 2500616599/2010.
Do zprávy pro příjemce uvádějte: „ZubrCup“ + název týmu / jméno.
Po 15.6.2018 již platby neposílejte, startovné zaplatíte v hotovosti na místě.
- platba na místě (zvýšené startovné) 2.500,- Kč/ pro všechny
Po zaplacení startovného bude Váš tým oficiálně přihlášen!

CENY: 

finanční a věcné

Pokyny pro všechny závodníky:


Závodníci startují na vlastní nebezpečí a pořadatel nenese odpovědnost za jejich zdraví a životy.
Doporučujeme individuální lékařskou prohlídku.
Závodník smí startovat jen v jedné disciplíně.
Závodník, který vzdá závod, musí tuto skutečnost okamžitě nahlásit pořadateli.
Závodníci mají zakázáno pohybovat se mimo trať závodu a turistické značky.
Závodníci musí dbát pokynů pořadatelů, záchranářů a respektovat a dodržovat pravidla závodu.
Závodníci, kteří nesoutěží ve své disciplíně, se mohou pohybovat pouze v prostoru pro ně vyhrazeném.
Závodníci předávají štafetu dotekem ruky pouze v předávkovém území.
Závodníci startují se startovními čísly, která musí být viditelně umístěna.
Paraglidista je povinen mít u sebe mobilní telefon.
Bližší pokyny u jednotlivých disciplín.

Protesty přijímá hlavní rozhodčí v písemné podobě s vkladem 1.500,- Kč maximálně do 30 min. po skončení závodu. V případě uznání protestu bude vklad vrácen. V opačném případě propadá pořadateli.
Provozování jakékoliv prodejní nebo propagační činnosti v prostorách startu a cíle a na tratích závodu bez povolení pořadatele je zakázané. Bez dohody s pořadatelem tyto činnosti provozovat nelze a obsluha daného propagačního místa bude vykázána z místa závodu.
Celý závod bude natáčen televizními společnostmi. Prosíme závodníky, aby dbali pokynů pořadatelů, kteří budou doprovázet televizi. Následné zpracování záznamu bude použito jak pro zpravodajské účely, tak i k samotné prezentaci celého závodu!!! Jakékoliv pořizování video záběrů, vyjma zpravodajských nebo určených pro vlastní potřebu, je bez povolení pořadatele nepřípustné!!!
Závodník souhlasí a přenechává veškerá svá marketingová práva týkající se jeho osoby pořadateli k další prezentaci závodu.
Závod bude měřen elektronickým systémem. Z tohoto důvodu je zakázáno se volně a bezdůvodně pohybovat v předávkovém a cílovém prostoru.

Platí přísný zákaz (pro závodníky i diváky) pomáhat soupeři ve stejné nebo jiné disciplíně (vyjma ohrožení zdraví!!!). Nastane-li takový případ, bude celý tým diskvalifikován! Závodník nesmí přijmout cizí pomoc, jinak bude také diskvalifikován. Výjimku tvoří poskytnutí první pomoci zraněnému závodníkovi, které je povinné!!! Závodník závodí pouze s jedním sportovním vybavením, a to s tím, se kterým odstartoval!
Zdravotní zajištění po dobu závodu v podobě HS, VZS a zdravotnického personálu. Na kritických místech na trati v podobě pořadatelských hlídek.

Pro veřejnost platí přísný zákaz vjezdu vozidly na komunikaci k elektrárně Dlouhé stráně - předávka MTB x kajak. Jakýkoliv jiný pohyb - kola, koloběžky, brusle bez omezení.

PARKOVÁNÍ: 

v areálu na vyhrazených parkovištích

OBČERSTVENÍ V AREÁLU: 

stánky, restaurace

UBYTOVÁNÍ: 

na vlastní náklady v okolních ubytovacích zařízeních
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky