4-THLONZubrCup-zavod - Czech outdoor tour, český seriál outdoorových štafetových závodů

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


 4-THLON ZubrCup

13. ročník


Závod přeložen!!!

Přátelé, s tímto rozhodnutím jsme čekali do nejzazšího termínu v očekávání, že vzhledem k četným dotazům k závodu se startovka přeci jen vice naplní.Bohužel se tak nestalo, poukazujete na nevhodnost termínu na začátku prázdnin, odvoláváte se na neznalosti terénu, neexistenci upoutávka, atd... Poněvadž nehodláme letošní úsilí jen tak zahodit, rozhodli jsme se závod odložit a v původním termínu 30.6.2018 uskutečnit v Koutech natáčení upoutávky na tratích závodu, aby bylo zřejmé v jakém terénu a prostředí se závod uskuteční, takže si budete moci vše přijet vyzkoušet. Srdečně jste zváni. V letošním roce se uskuteční ZubrCup v překrásném prostředí Jeseníků pod přehradou Dlouhé stráně v obci Kouty nad Desnou. Celý závod se skládá z horského běhu, paraglidingu, MTB - horského kola a kajaku - sjezd divoké vody, jedná se o nejtěžší extrémní závod čtyřčlenných štafet a jednotlivců u nás.

Na diváky čeká nevšední zážitek v podání nejlepších českých a světových sportovců vyznávajících outdoorové sportování. Závod bude v této kombinaci v České republice 
tím nejtěžším a poslouží jako skvělá příprava na světově nejuznávanější závod tohoto 
typu – Red Bull Dolomitenmann, kterého se každoročně účastní široká česká sportovní špička.

Od roku 2018 se nejlepší čeští a zahraniční vyznavači extrémního outdooru budou scházet v Koutech, neboť si zde závodníci sáhnou až na samotné dno svých fyzických a psychických sil.

Nezapomeňte, jste srdečně zváni, těšíme se na Vás.


KDY: 

30.06.2018

KDE: 

Kouty nad Desnou, Olomoucký kraj, Česká republika

SLOŽENÍ:

Horský běh - nahoru, dolů - cca 13,390 km
Paragliding - 5,740 km
Mountain bike (MTB) - 25,240 km
Kajak 6,125 km - 15 branek, protiproudy
(přesné délky tratí s mapkami a popisem budou postupně na stránkách)

KATEGORIE:

Extremní kvadriatlon - štafetový závod mužů a žen
Extreme Quadrathlon - race of four relay races

START: 

ženy + jednotlivci 9:30
štafety            10:15

CÍL:

cca 15:00

Registrace:

Startujeme 10.1.2018!!
Registrace kompletních týmů probíhá výhradně přes internetové stránky závodu (ZDE). Nekompletní týmy se mají možnost zkompletovat na našem facebooku.

Omezení:

Jeden závodník smí startovat pouze v jedné disciplíně. Jednitlivec jde všechny disciplíny sám.
Startovat může pouze závodník starší 17-ti let
( písemný souhlas zákonného zástupce předloží při prezentaci).
Pokud se u kteréhokoli závodníka prokáže uvedení nepravdivých dat v registraci, bude ze závodu diskvalifikován bez možnosti vrácení startovného.

Prezentace:

Prezentace otevřena v místě závodu ve čtvrtek 28.6.2018 od 17:00 do 20:30 a v pátek 29.6.2018 od 10:00 do 18:30.
Tým, který neprojde prezentací do 18:30 dne 29.6.2018 nebude připuštěn ke startu!
Nová registrace na místě dne 29.6.2018 - 3 000,- Kč.
Registrují se pouze kompletní štafetové týmy.
Prohlášení závodníka obdrží každý startující při prezentaci.

Předzávodní meeting:

pátek 29.6.2018 v 19:00, Kouty


STARTOVNÉ:

Startovné pro kompletní tým činí:
- platba do 30.4.2018 1.850,- Kč/tým
- platba do 15.6.2018 2.200,- Kč/tým
- jednotlivci - 1 250,- Kč
Bezhotovostní platba na č.ú. 2500616599/2010.
Do zprávy pro příjemce uvádějte: „ZubrCup“ + název týmu / jméno.
Po 15.6.2018 již platby neposílejte, startovné zaplatíte v hotovosti na místě.
- platba na místě (zvýšené startovné) 2.500,- Kč/ pro všechny
Po zaplacení startovného bude Váš tým oficiálně přihlášen!

CENY: 

finanční a věcné

Pokyny pro všechny závodníky:


Závodníci startují na vlastní nebezpečí a pořadatel nenese odpovědnost za jejich zdraví a životy.
Doporučujeme individuální lékařskou prohlídku.
Závodník smí startovat jen v jedné disciplíně.
Závodník, který vzdá závod, musí tuto skutečnost okamžitě nahlásit pořadateli.
Závodníci mají zakázáno pohybovat se mimo trať závodu a turistické značky.
Závodníci musí dbát pokynů pořadatelů, záchranářů a respektovat a dodržovat pravidla závodu.
Závodníci, kteří nesoutěží ve své disciplíně, se mohou pohybovat pouze v prostoru pro ně vyhrazeném.
Závodníci předávají štafetu dotekem ruky pouze v předávkovém území.
Závodníci startují se startovními čísly, která musí být viditelně umístěna.
Paraglidista je povinen mít u sebe mobilní telefon.
Bližší pokyny u jednotlivých disciplín.

Protesty přijímá hlavní rozhodčí v písemné podobě s vkladem 1.500,- Kč maximálně do 30 min. po skončení závodu. V případě uznání protestu bude vklad vrácen. V opačném případě propadá pořadateli.
Provozování jakékoliv prodejní nebo propagační činnosti v prostorách startu a cíle a na tratích závodu bez povolení pořadatele je zakázané. Bez dohody s pořadatelem tyto činnosti provozovat nelze a obsluha daného propagačního místa bude vykázána z místa závodu.
Celý závod bude natáčen televizními společnostmi. Prosíme závodníky, aby dbali pokynů pořadatelů, kteří budou doprovázet televizi. Následné zpracování záznamu bude použito jak pro zpravodajské účely, tak i k samotné prezentaci celého závodu!!! Jakékoliv pořizování video záběrů, vyjma zpravodajských nebo určených pro vlastní potřebu, je bez povolení pořadatele nepřípustné!!!
Závodník souhlasí a přenechává veškerá svá marketingová práva týkající se jeho osoby pořadateli k další prezentaci závodu.
Závod bude měřen elektronickým systémem. Z tohoto důvodu je zakázáno se volně a bezdůvodně pohybovat v předávkovém a cílovém prostoru.

Platí přísný zákaz (pro závodníky i diváky) pomáhat soupeři ve stejné nebo jiné disciplíně (vyjma ohrožení zdraví!!!). Nastane-li takový případ, bude celý tým diskvalifikován! Závodník nesmí přijmout cizí pomoc, jinak bude také diskvalifikován. Výjimku tvoří poskytnutí první pomoci zraněnému závodníkovi, které je povinné!!! Závodník závodí pouze s jedním sportovním vybavením, a to s tím, se kterým odstartoval!
Zdravotní zajištění po dobu závodu v podobě HS, VZS a zdravotnického personálu. Na kritických místech na trati v podobě pořadatelských hlídek.

Pro veřejnost platí přísný zákaz vjezdu vozidly na komunikaci k elektrárně Dlouhé stráně - předávka MTB x kajak. Jakýkoliv jiný pohyb - kola, koloběžky, brusle bez omezení.

PARKOVÁNÍ: 

v areálu na vyhrazených parkovištích

OBČERSTVENÍ V AREÁLU: 

stánky, restaurace

UBYTOVÁNÍ: 

na vlastní náklady v okolních ubytovacích zařízeních
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky