4-THLONZubrCup-pravidla - Czech outdoor tour, český seriál outdoorových štafetových závodů

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

X-trial Zubr Cup pravidla:

Pravidla pro rok 2018:


V přípravě!


2017

Kros běh:

Trať vede po silnici z Ujčova ve směru na Lískovec a dále směr Vrtěžíř a zpět do Ujčova - délka 9,5 km d Převýšení cca 350 m. Povrch trati je asfalt, lesní cesty .
běžec předává štafetu vodákovi před lávkou plácnutím do zad

Kajak :
Trať vede od lávky v Ujčově ke splavu a zpět k obci Štěpánov . Celkem 4 okruhy v celkové délce 8,5 km při průtoku 5,5 - 6 m3. Výstup po 4 okruhu nad jezem v Ujčově.Otáčky vyznačeny bójemi nad jezem a na řečišti u Štěpánova.
Oranžová bóje vyznačuje prostor , kde možno loď vytánout z řeky a přenást peřeje

MTB cross country
Trať vede od předávky po silnici směrem na Lískovec a dále po polních a lesních cestách přes Vrtěžíř zpět do prostoru startu na hřišti v Ujčově.Celková délka trati je 28,5 km. Jedou se tři okruhy v délce 9,5 km.

Poučení :
  • překrývání startovních čísel je zakázáno!
  • pravidla jsou vytvořena pro náš závod.
  • lodě nesmí mít přídavné zařízení k řízení ani pohonu
  • lodě musí být zajištěny důkladně proti potopení a musí být vybaveny chytacími oky pro záchranu
  • závodníci musí být dobrými plavci.
  • každý závodník musí mít po celou dobu závodu plovací vestu o výtlaku nejméně 6 kg a vodáckou přílbu
  • závodník, který nezvládá eskymácký obrat, musí být v lodi upevněn pouze tak, aby byl při zvrhnutí schopen se okamžitě sám z lodě vyprostit.
  • Předávka : voda x kolo - vodák po vytažení lodě na břeh a protnutí časomíry vyšle plácnutím po rameni cyklistu na trať.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky